Priprema oružja za zimski san

**************

Hrvatski

Za svakog sportskog pucača je važno da zna kako pravilno pripremiti oružje za zimski san. To se posebno tiče korisnika pušaka F-class, sportskih pištolja i oružja za IPSC.

Oružje treba najprije rastaviti,  a potom temeljito očistiti ostatke baruta i ostalu prljavštinu.

Ako upotrebljavate starije streljivo s detonatorom Berdan, posebno je važno da cijev i sustav odvodnih plinova poluautomatskih pušaka dobro očistite. Naime stari naboji mogu sadržavati soli žive koje je jako štetno za čelične dijelove. Ako namjeravate oružje spremiti u ormar na duže vrijeme, pobrinite se da postupak izvedete pravilno. Ako oružje budete spremili bez da ste ga prethodno očistili, čelični dijelovi bi mogli korodirati. Korištenje samo ulja za čišćenje ne pomaže kod takvog streljiva jer korozija nastane i ispod uljnog filma.

Za učinkovito sprječavanje korozije dovoljna je samo voda jer ona ispere soli žive. Rezultati će biti još bolji ako je voda vruća. Druga mogućnost je čistač stakla, a treća dobro znani Ballistol kojeg pomiješate s vodom da nastane bijela tekućina. Vodu i Ballistol miješajte u omjeru 10:1. Bilo koji od navedenih sastojaka nanesite na četku te ju zatim nekoliko puta gurnite kroz cijev. Sve ostale dijelove koju dođu u kontakt s projektilom i plinovima također dobro očistite. Nakon čišćenja obrišite dijelove oružja te ih pustite neko vrijeme da se potpuno osuše. 

Nakon što oružje rastavite i temeljito očistite, uzimite krpu te na nju nanesite nekoliko kapi kvalitetnog ulja za čišćenje oružja i namažite prethodno očišćene dijelove. Nije potrebno nanijeti mnogo ulja – samo par kapi je dovoljno. Obavezno nauljite i unutrašnjost cijevi da ne bi počela korodirati zbog kontakta s vodom. Na manju krpu ili čepove od filca nanesite nekoliko kapi ulja i nekoliko puta gurnite kroz cijev oružja.

Priprema oružja za zimski san

Ako vaše oružje ima drveni kundak, nanesite ulje za drvo.  Kada završite, sastavite oružje i provjerite da nije nabijeno. Sada ga možete spremiti na odgovarajuće mjesto za ‘zimski san’.

Na početku nove sezone ponovno očistite cijev svoje puške. Pazite da u cijevi ne ostane ulja – zbog ostataka ulja se cijev može oštetiti tijekom gađanja.

**************

Srpski

Za svakog  sportskog strijelca je bitno, da nauči, kako da pravilno pripremi oružje za zimski san. To se prije svega odnosi na korisnike pušaka F-class, sportskih pištolja i oružja za IPSC.

Prvo je potrebno rastaviti oružje, a zatim očistiti ostatke baruta i ostalu prljavštinu.

Ako koristite stariju municiju sa fitiljem Berdan, još je posebno važno da cijev i sistem odvodnih plinova kod poluautomatskih pušaka brižljivo očistite. Stara punjenja naime mogu sadržavati soli živog srebra, koje su veoma agresivne prema čeličnim dijelovima. Ako namjeravate oružje ostaviti u ormaru duži vremenski period, pobrinite se da postupak pravilno izvedete. Ako oružje ostavite, a niste ga očistili, čelični dijelovi mogu začeti rđati. Samo ulja za čišćenje kod takve municije ne pomažu, jer korozija može početi i pod uljanim filmom.

Da bi efikasno spriječili koroziju dovoljna je voda, jer ona ispere soli živog srebra. Još je bolje, ako je voda vruća. Druga mogućnost je sredstvo za čišćenje stakla, treća mogućnost je dobro poznati Ballistol, kojeg pomiješate sa vodom i nastane bijela tečnost. Mješavina bi trebala da sadrži 10 dijelova vode na 1 dio Ballistola. Bilo koju od supstanci nanesite na četku i nekoliko puta provucite kroz cijev. Takođe sve ostale dijelove. Takođe sve ostale dijelove, koji dođu u dodir sa projektilom i plinovima, dobro očistite. Poslije čišćenja, obrišite dijelove oružja i ostavite ih neko vrijeme da se do kraja osuše.

Kada oružje rastavite i temeljno ga očistite, uzmite krpu, na nju nanesite nekoliko kapljica kvalitetnog ulja za čišćenje oružja i namažite prethodno očišćene dijelove. Ne treba nanijeti puno ulja – već je dovoljno nekoliko kapljica. Obavezno namažite i unutrašnjost cijevi, da ne bi počela rđati, ako dođe u kontakt sa vodom. Na manju krpu ili  filcani cep nanesite nekoliko kapljica ulja i jedno odnosno drugo nekoliko puta provucite kroz cijev oruža.

Ako vaše oružje ima drveno kopito, nanesite ulje namijenjeno za drvo. Kada završite, sastavite oružje i uvjerite se da oružje nije repetirano. Sada ga možete shraniti na odgovarajuće mjesto za ‘zimski san’.

Na početku nove sezone ponovo očistite cijev svoje puške. Uvjerite se, da u cijevi ne ostane ulja – zbog ostataka ulja se cijev u toku pucanja može oštetiti.

Priprema oružja za zimski san

**************

Српски

За сваког спортског стријелца је битно, да научи, како да правилно припреми оружје за зимски сан. То се прије свега односи на кориснике пушака Ф-цласс, спортских пиштоља и оружја за ИПСЦ.

Прво је потребно раставити оружје, а затим очистити остатке барута и осталу прљавштину.

Ако користите старију муницију са фитиљем Бердан, још је посебно важно да цијев и систем одводних плинова код полуаутоматских пушака брижљиво очистите. Стара пуњења наиме могу садржавати соли живог сребра, које су веома агресивне према челичним дијеловима. Ако намјеравате оружје оставити у ормару дужи временски период, побрините се да поступак правилно изведете. Ако оружје оставите, а нисте га очистили, челични дијелови могу зачети рђати. Само уља за чишћење код такве муниције не помажу, јер корозија може почети и под уљаним филмом.

Да би ефикасно спријечили корозију довољна је вода, јер она испере соли живог сребра. Још је боље, ако је вода врућа. Друга могућност је средство за чишћење стакла, трећа могућност је добро познати Баллистол, којег помијешате са водом и настане бијела течност. Мјешавина би требала да садржи 10 дијелова воде на 1 дио Баллистола. Било коју од супстанци нанесите на четку и неколико пута провуците кроз цијев. Такође све остале дијелове. Такође све остале дијелове, који дођу у додир са пројектилом и плиновима, добро очистите. Послије чишћења, обришите дијелове оружја и оставите их неко вријеме да се до краја осуше.

Када оружје раставите и темељно га очистите, узмите крпу, на њу нанесите неколико капљица квалитетног уља за чишћење оружја и намажите претходно очишћене дијелове. Не треба нанијети пуно уља – већ је довољно неколико капљица. Обавезно намажите и унутрашњост цијеви, да не би почела рђати, ако дође у контакт са водом. На мању крпу или филцани цеп нанесите неколико капљица уља и једно односно друго неколико пута провуците кроз цијев оружа.

Ако ваше оружје има дрвено копито, нанесите уље намијењено за дрво. Када завршите, саставите оружје и увјерите се да оружје није репетирано. Сада га можете шранити на одговарајуће мјесто за ‘зимски сан’.

На почетку нове сезоне поново очистите цијев своје пушке. Увјерите се, да у цијеви не остане уља – због остатака уља се цијев у току пуцања може оштетити.

**************

Slovenščina

Za vsakega športnega strelca je pomembno, da se nauči, kako pravilno pripraviti orožje na zimsko spanje. To zadeva predvsem uporabnike pušk F-class, športnih pištol in orožja za IPSC.

Najprej je orožje potrebno razstaviti, nato pa temeljito očistiti ostanke smodnika in ostalo umazanijo.

Če uporabljate starejše strelivo z netilkami Berdan, je še posebej pomembno, da cev in sistem odvodnih plinov pri polavtomatskih puškah skrbno očistite. Stari naboji namreč lahko vsebujejo soli živega srebra, katero je zelo agresivno do jeklenih delov. Če nameravate orožje pospraviti v omaro za dlje časa, poskrbite, da boste postopek izvedli pravilno. Če boste orožje pospravili, brez da bi ga očistili, lahko jekleni deli začno rjaveti. Samo olja za čiščenje pri takšnem strelivu ne pomagajo, ker se korozija začne tudi pod oljnim filmom.

Da učinkovito preprečite korozijo, je dovolj že voda, ker ta izpere soli živega srebra. Še boljše je, če je voda vroča. Druga možnost je čistilo za steklo, tretja možnost pa dobro znani Ballistol, ki ga zmešate z vodo, da nastane bela tekočina. Mešanica naj vsebuje približno 10 delov vode na 1 del Ballistola. Katerokoli od snovi nanesite na krtačo in jo nekajkrat potisnite skozi cev. Tudi vse ostale dele, ki pridejo v stik z izstrelkom in plini, dobro očistite. Po končanem čiščenju obrišite dele orožja in jih nekaj časa pustite, da se dokončno posušijo. 

Ko orožje razstavite in ga temeljito očistite, vzemite krpo, nanjo nanesite nekaj kapljic kvalitetnega olja za čiščenje orožja, in namažite prej očiščene dele. Ni potrebno nanesti veliko olja – že nekaj kapljic je dovolj. Obvezno naoljite še notranjost cevi, da nebo začela rjaveti, ker je prišla v kontakt z vodo. Na manjšo krpo ali čepke s filca nanesite nekaj kapljic olja in eno oz. drugo nekajkrat potisnite skozi cev orožja.

Če ima vaše orožje leseno kopito, nanesite olje, namenjeno za les. Ko zaključite, sestavite orožje in se prepričajte, da ni napeto. Zdaj ga lahko pospravite na ustrezno mesto za ‘zimski spanec’.

Na začetku nove sezone znova očistite cev svoje puške. Prepričajte se, da v cevi ne ostane olje – zaradi ostankov olja se lahko cev med streljanjem poškoduje.

Priprema oružja za zimski san

**************

македонски

За секој спортски стрелец е важно да научи како правилно да го заштити своето оружје за време на зима. Ова се однесува особено на пушка F-класа, спортски пиштоли и IPSC оружје.

Прво, оружјето треба да се расклопи, а потоа темелно да се исчистат остатоците од барут и друга нечистотија.

Доколку користите постара муниција базирана на Берден, особено е важно внимателно да ја исчистите цевката и системот за издувни гасови на полуавтоматски пушки. Старите куршуми можат да содржат соли од живо сребро, кои се многу агресивни за челичните делови. Ако имате намера да го соберете оружјето за по долго време, исчисти те го правилно и внимателно. Ако не го исчистите, челичните делови може да почнат да рѓосуваат. Само масла за чистење не помагаат за таква муниција, бидејќи корозијата може да биде и под маслото.

За ефикасно спречување на корозија, вода е доволна затоа што може да исплакне соли од живо сребро. Уште подобро е со жешка вода. Друга опција е средство за чистење на стакло, а трета опција е добро познатиот Баллистол, кој се меша со вода за да се создаде бела течност. Мешавината на Балистол и вода треба да биде во размер 10:1. Нанесете ја било која од овие супстанци на четката и лизнете ја неколку пати преку цевката. Исто така исчистете ги сите други делови што доаѓаат во контакт со проектилите и гасовите. По чистењето, избришете ги деловите на оружјето и оставете ги некое време да се исушат.

Кога ќе го расклопите и внимателно исчистите оружјето, земете крпа, нанесете неколку капки квалитетно масло за чистење оружје и подмачкајте ги претходно исчистените делови. Не треба да се користи многу масло – неколку капки се доволни. Намачкајте ја и внатрешноста на цевката за да препречите рѓа, затоа што дојде во контакт со вода. Нанесете неколку капки масло на една мала крпа или на стапче со филц и лизнете го низ цевката неколку пати.

Ако вашето оружје има дрвен слој, намачкај те го со слој на посебно масло за дрво. Кога ќе завршите, склопите го и уште еднаш проверите дали е празно. Сега може да го соберете и да го оставите да мирува во “зимскиот сон”.

На почетокот на новата сезона повторно исчистете ја цевката на вашата пушка. Проверите да нема останато масло во цевката – поради остатоци од масло, цевката може да се оштети за време на стрелање.

[ngg src=”galleries” ids=”12″ display=”basic_thumbnail”]

You may also like...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja