Poročilo Caričin Grad 2018 (Srbija)

**************

Hrvatski

Na području nekadašnjih republika Jugoslavije, se već niz godina održava serija natjecanja u streljaštvu na veće udaljenosti s velikokalibarskim puškama koja se zovu Balkanska liga. Na natjecanjima se gađa s udaljenosti od 100, 300 i 500 metara za ukupni poredak, a ponekad se na nekim natjecanjima održavaju i gađanja na većim udaljenostima.

Od prije nekoliko godina, se je u standardni kalendar Balkanske lige dodalo i natjecanje streljačkog kluba GT Leskovac, koje nosi ime »Caričin grad«. Natjecanje nosi ime prema ostacima starog rimskog naselja u blizini Leskovca. Natjecanje je organizirano u dva dijela, a prvi dan se (po pravilima Balkanske lige) gađa na 300 i 500 metara. Ta pravila su jako slična F-class općim pravilima, s najočitijom razlikom u tome da je u Balkanskoj ligi dozvoljen neograničen broj testnih pucnjeva. Natjecanje je bilo organizirano 7. 7. 2018., istog dana kada se održava i festival u Leskovcu, mjesta koje se smatra prijestolnicom žara.

Streljalište se nalazi podosta izvan Leskovca, točnije na kraju sela Slišane. Do samog mjesta održavanja je dosta teško doći. U selu trebate paziti da kod partizanskog spomenika skrenete desno i nastavite vožnju prema brdu. Kako bi se u budućnosti lakše orijentirali, je u nastavku priložen link iz Google mape koji pokazuje preciznu poziciju streljališta. Dostup bez terenskog vozila je jako težak ili čak nemoguć.

U sobotnje jutro, nas je nažalost iznenadila kiša, što je značilo da je dostupni put postao potok, a većina streljališta blatna kaljuža. Usprkos tome, nismo se dali prestrašiti te smo oko 11 sati počeli s natjecanjem. Streljalište se nalazi praktički u divljini, ali na mjestu gdje se pruža jako lijepi pogled. Natjecanje je započelo s gađanjem na 300 metara, a nakon toga je sljedilo natjecanje na 500 metara. Gađanje na 300 metara nas je većina izvela bez pomoći kamera, dok na 500 metara nije bilo moguće gađati bez njih. Gađalo se je u dvije kategorije i to Open i TR. Neki natjecatelji su gađali i u Open disciplini s TR puškama te začudo bili konkurentni, usprkos ograničenjima TR pušaka. Generalno gledano je oprema streljaša u Balkanskoj ligi jako napredovala pa se tijekom natjecanja može vidjeti veliki broj pušaka poznatih proizvođača kao što su Kelbly, Bernard, Bleiker i slični. Kod optike se isto može vidjeti trend da inače prevladavajuću marku Sightron izguravaju marke iz najvišjega razreda, i to ponajprije March, Kahles in S&B. Već praktično svi streljaši upotrebljavaju kamere za praćenje pogodaka.

Prvog dana natjecanja, okupilo se oko 40 streljaša, a u nedelju na 1000 m nešto manje. Ja osobno nisam sudjelovao na gađanju na 1000 metara, koje je bilo u skladu s očekivanjima podosta zahtjevno i rezultatski manje uspješno. Generalno gledano su zbog otežanih vremenskih uvjeta rezultati bili nešto slabiji. Sama organizacija natjecanja je bila solidna, jedina manjkavost je bila ta da su se organizatori mogli malo bolje pobrinuti za hranu i piće tijekom samog natjecanja. Streljalište je na jako udaljenom području pa oni koji nisu ponijeli hranu i piće sa sobom su nakon cjelodnevnog gađanja bili jako žedni i gladni.

**************

Srpski

Na području nekadašnjih jugoslovenskih republika se, već dugi niz godina, održava serija takmičenja u streljaštvu na duže razdaljine sa velikokalibarskim puškama, koja se zove Balkanska liga. Takmičenja se održavaju na razdaljinama od 100, 300 I 500 metara , povremeno se na pojedinim takmičenjima organizuje I strijeljanje na dužim razdaljinama.

U poslednjih nekoliko godina se u standardni kalendar Balkanske lige uvelo se i takmičenje streljačkog kluba GT Leskovac, nazvano »Caričin grad«. Takmičenje je dobilo naziv po ostacima starog rimskog naselja u blizini Leskovca. Takmičenje je organizovano u dva dijela, naime (po pravilima Balkanske lige) prvi dan se održava takmičenje na 300 I 500 metara. Ta pravila su vrlo slična F-class opštim pravilima, a najvažnija razlika se ogleda u tome da je po pravilima Balkanske lige dozvoljen neograničen broj testnih gađanja. Takmičenje je bilo organizovano 7.7.2018. istovremeno sa festivalom, koji se održavao u prestojnici roštilja: Leskovcu.

Strelište se nalazi izvan Leskovca, na kraju sela Slišane i prilično je nepristupačno. U selu treba biti posebno oprezan, kod partizanskog spomenika treba skrenuti desno i nastaviti vožnju prema brdu. Za lakšu orjentaciju u budućnosti dole je priložen link iz Google maps, koji pokazuje tačnu lokaciju strelišta. Pristup bez terenskog vozila je dosta težak, zapravo skoro nemoguć.

U subotu ujutru nas je, nažalost, iznenadila kiša, što je značilo da se put do strelišta pretvorio u potok I da je većina strelišta u blatu. Uprkos tome nismo se dali uplašiti i počeli smo sa takmičenjem oko 11:00 sati. Strelište se nalazi praktično u divljini I pruža predivne poglede. Prvo se održalo takmičenje na 300 metara, a zatim se nastavilo sa takmičenjem na 500 metara. Strijeljanje na 300 metara je većina nas uspjela izvesti bez pomoći kamera, međutim na 500 metara je bilo skoro nemoguće stijeljati bez njih. Strijeljalo se u dvije kategorije I to Open I TR. Neki takmičari su inače strijeljali Open discipline sa TR puškama i nekim čudom, uprkos ograničenjima TR puške, bili i dalje konkurentni. Generalno gledano oprema strijelaca u Balkanskoj ligi je dosta napredovala I na takmičenju je bilo moguće vidjeti dosta pušaka poznatih proizvođača kao što su Kelbly, Bernard, Bleiker i slični. Kod optike je takođe primjetan trend, da preovladava brend Sightron dok se mali broj odlučio za brendove najvišeg razreda, prije svega March, Kahles in S&B. Praktično svi strijelci već koriste kamere za uočavanje pogodaka.

Prvi dan je na takmičenju učestvovalo približno 40 strijelaca, dok je u nedelju na 1000 m bilo nešto manje. Inače nisam učestvovao u strijeljanju na 1000 m, ali je sve bilo u skladu sa očekivanjima, prilično zahtjevno i rezultatski manje uspješno. Generalno gledano, zbog teških vremenskih uslova i rezultati su bili nešto slabiji. Sama organizacija takmičenja je bila solidna samo su se organizatori trebali malo bolje pobrinuti za hranu i piće u toku samog takmičenja. Kako se strelište nalazi na prilično udaljenom području, onaj ko nije ponio sa sobom hranu i piće je nakon cjelodnevnog strijeljanja bio prilično i gladan i žedan.

**************

Српски

На подручју некадашњих југословенских репуbлика се, већ дуги низ година, одржава серија такмичења у стрељаштву на дуже раздаљине са великокалиbарским пушкама, која се зове Балканска лига. Такмичења се одржавају на раздаљинама од 100, 300 И 500 метара , повремено се на појединим такмичењима организује И стријељање на дужим раздаљинама.

У последњих неколико година се у стандардни календар Балканске лиге увело се и такмичење стрељачког клуbа ГТ Лесковац, названо »Царичин град«. Такмичење је доbило назив по остацима старог римског насеља у bлизини Лесковца. Такмичење је организовано у два дијела, наиме (по правилима Балканске лиге) први дан се одржава такмичење на 300 И 500 метара. Та правила су врло слична Ф-цласс општим правилима, а најважнија разлика се огледа у томе да је по правилима Балканске лиге дозвољен неограничен bрој тестних гађања. Такмичење је bило организовано 7.7.2018. истовремено са фестивалом, који се одржавао у престојници роштиља: Лесковцу.

Стрелиште се налази изван Лесковца, на крају села Слишане и прилично је неприступачно. У селу треbа bити посеbно опрезан, код партизанског споменика треbа скренути десно и наставити вожњу према bрду. За лакшу орјентацију у bудућности доле је приложен линк из Гоогле мапс, који показује тачну локацију стрелишта. Приступ bез теренског возила је доста тежак, заправо скоро немогућ.

У суbоту ујутру нас је, нажалост, изненадила киша, што је значило да се пут до стрелишта претворио у поток И да је већина стрелишта у bлату. Упркос томе нисмо се дали уплашити и почели смо са такмичењем око 11:00 сати. Стрелиште се налази практично у дивљини И пружа предивне погледе. Прво се одржало такмичење на 300 метара, а затим се наставило са такмичењем на 500 метара. Стријељање на 300 метара је већина нас успјела извести bез помоћи камера, међутим на 500 метара је bило скоро немогуће стијељати bез њих. Стријељало се у двије категорије И то Опен И ТР. Неки такмичари су иначе стријељали Опен дисциплине са ТР пушкама и неким чудом, упркос ограничењима ТР пушке, bили и даље конкурентни. Генерално гледано опрема стријелаца у Балканској лиги је доста напредовала И на такмичењу је bило могуће виђети доста пушака познатих произвођача као што су Келbлy, Бернард, Блеикер и слични. Код оптике је такође примјетан тренд, да преовладава bренд Сигхтрон док се мали bрој одлучио за bрендове највишег разреда, прије свега Марч, Кахлес ин С&Б. Практично сви стријелци већ користе камере за уочавање погодака.

Први дан је на такмичењу учествовало приbлижно 40 стријелаца, док је у недељу на 1000 м bило нешто мање. Иначе нисам учествовао у стријељању на 1000 м, али је све bило у складу са очекивањима, прилично захтјевно и резултатски мање успјешно. Генерално гледано, зbог тешких временских услова и резултати су bили нешто слаbији. Сама организација такмичења је bила солидна само су се организатори треbали мало bоље поbринути за храну и пиће у току самог такмичења. Како се стрелиште налази на прилично удаљеном подручју, онај ко није понио са соbом храну и пиће је након ћелодневног стријељања bио прилично и гладан и жедан.

**************

Slovenščina

Na področju nekdanjih republik Jugoslavije že vrsto let poteka serija tekmovanj v streljanju na daljše razdalje z velikokalibrskimi puškami, ki se imenuje Balkanska liga. Tekmovanja potekajo na razdaljah 100, 300 in 500 metrov za skupni seštevek, občasno pa se na posameznih tekmah prireja tudi streljanje na daljše razdalje.

V zadnjih nekaj letih se je v standardni koledar Balkanske lige dodala tudi tekma strelskega kluba GT Leskovac, ki nosi ime »Caričin grad«. Tekma je poimenovana po ostankih starega rimskega naselja v bližini Leskovca. Tekmovanje je organizirano v dveh delih, in sicer se (po pravilih Balkanske lige) prvi dan strelja na 300 in 500 metrov. Ta pravila so zelo podobna F-class splošnim pravilom, z najočitnejšo razliko v tem, da je pri Balkanski ligi dovoljenih neomejeno število poskusnih strelov. Tekmovanje je bilo organizirano 7. 7. 2018 in je sovpadalo s festivalom, ki je potekal v prestolnici žara: Leskovcu.

Strelišče se nahaja precej iz Leskovca in sicer na koncu vasi Slišane. Je dokaj slabo dostopno. V vasi je potrebno biti še posebej pozoren, da pri partizanskem spomeniku zavijete desno in nadaljujete vožnjo v hrib. Za lažjo orientacijo v prihodnje je spodaj priložen link iz Google maps, kje natančno se strelišče nahaja. Dostop je brez terenskega vozila zelo težak, oziroma skoraj nemogoč.

V soboto zjutraj nas je žal presenetil dež, kar je pomenilo, da se je dostopna pot spremenila v potok in večina strelišča v razmočeno blato. Kljub temu se nismo pustili prestrašiti in smo s tekmovanjem okoli 11:00 ure vseeno pričeli. Strelišče se nahaja praktično v divjini in ponuja zelo lepe razglede. Najprej se je vršilo streljanje na 300 metrov, nato pa smo nadaljevali na 500 metrov. Streljanje na 300 metrov nas je večina opravila brez pomoči kamer, medtem ko na 500 metrov praktično ni bilo mogoče streljati brez njih. Streljalo se je v dveh kategorijah, in sicer Open ter TR. Nekateri tekmovalci so sicer streljali tudi Open disciplino kar s TR puškami in začuda bili, kljub omejitvam TR pušk, še vedno konkurenčni. Generalno gledano je oprema strelcev na Balkanski ligi zelo napredovala in je med tekmovanjem videti precej pušk tako znanih proizvajalcev kot so Kelbly, Bernard, Bleiker ter podobnih. Pri optikah pa je prav tako opazen trend, da prevladujočo znamko Sightron nekoliko izpodrivajo znamke iz najvišjega razreda, in sicer predvsem March, Kahles in S&B. Praktično vsi strelci že tudi uporabljajo kamere za opazovanje zadetkov.

Prvi dan se je tekmovanja udeležilo približno 40 strelcev, v nedeljo na 1000 m pa nekaj manj. Streljanja na 1000 metrov se sicer sam nisem udeležil, je pa bilo v skladu s pričakovanju precej zahtevno in rezultatsko manj uspešno. Generalno gledano so bili zaradi oteženih vremenskih razmer rezultati nekoliko slabši. Sama organizacija tekmovanja je bila solidna, manjkalo je le, da bi organizatorji nekoliko bolje poskrbeli za hrano in pijačo med samim tekmovanjem. Strelišče je le na precej odročnem področju, in kdor si s seboj ni prinesel hrane in pijače, je po celodnevnem streljanju trpel že hudo žejo in lakoto.

**************

македонски

Во областа на поранешна Југославија со години се одвиваат серии на стрелачки натпревари на долги растојанија со големо калибарски пушки. Тие натпревари се наречени Балканска лига. Натпреварите се одржуваат на растојанија од 100, 300 и 500 метри со собирање на поени, а повремено се организираат натпревари и на поголеми растојанија.

Во изминатите неколку години, натпреварот на стрелачкиот клуб ГТ Лесковац, кој се вика “Царичин град“, е додаден во стандардниот календар на Балканската лига. Натпреварот е наречен по остатоците од старата римска населба во близина Лесковац. Натпреварот е организиран во два дела, според правилата на Балканската лига, првиот ден се пука на 300 и 500 метри. Овие правила се многу слични на општите правила на F-class, а најочигледната разлика е тоа што во Балканската лига се дозволени неограничен број на тестни стрелови. Натпреварот беше организиран на 7 јули 2018 година и се совпадна со фестивалот, кој се одржа во престолнината на скара: Лесковац.

Стрелиштето се наоѓа далеку од Лесковац, на крајот од селото Слишане. Прилично е недостапно. Во селото треба да се обрне внимание на партизанскиот споменик каде што треба да свртите десно и продолжувате со возењето кон ридот. Со цел да се олесни ориентацијата во иднина, линкот од Google Maps е прикачен подолу, каде што се гледа точната локација на стрелиптето. Пристап без теренско возило е многу тежок, или речиси невозможен.

Во саботата наутро, за жал, бевме изненадени од дождот, што значи дека пристапната патека се претвори во поток и поголемиот дел од стрелиптето во кал. Сепак, не се предадовме и околу 11:00 часот почнавме со натпреварот. Стрелиштето е практично во дивина и нуди многу убави погледи. Прва серија на пукање беше на 300 метри, потоа продолживме со 500 метри. Повеќето од нас стрелаа на 300м без помош на камери, додека на 500 метри беше практично невозможно да се пука без нив. Се пукаше во две категории: Open и TR. Некои натпреварувачи стрелаа во дисциплината Open со TR пушки, и беа прилично конкурентни и покрај ограничувањата на TR пушките. Општо земено, опремата на стрелците во Балканската лига има голем напредок. За време на натпреварот можеа да се забележат пушки од многу познати производители како Kelbly, Bernard, Bleiker и слично. Што се однесува на оптиката, приметивме дека врвните марки како што се March, Kahles in S&B го заменуваат доминантниот Sightron. Исто така многу голем дел од натпреварувачите користат камери за набљудување на истрели.

На првиот ден на натпреварот учествуваа околу 40 стрелачи, а во неделата на 1000 метри малку помалку. Јас не присуствував на натпреварот на 1000 метри, но како што се очекуваше беше прилично тешко и резултатите беа соодветно полоши. Генерално, резултатите беа нешто полоши поради тешките временски услови. Самата организација на натпреварот беше добра. Ќе беше подобро ако организаторите се потрудеа малку повеќе за храна и пиалок за време на натпреварот. Стрелиштето се наоѓа во прилично оддалечена област што значи дека тие кој не си донесоа храна и пиалок, беа прилично гладни и жедни после цел ден на пукање.

Avtor: Teodor Štimec

Priloge:

Rezultati Caričin grad 2018

Galerija slik

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”2″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”240″ thumbnail_height=”160″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”20″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”0″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” template=”default” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

You may also like...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja